Om Selma

Selma är ett nätverk för kvinnor som driver företag i Ekerö kommun. Vi antingen bor eller bedriver våra verksamheter på Mälaröarna. Vårt syfte är att tillsammans skapa ett forum där vi inspirerar och stöttar varandra i att utveckla vårt företagande.

Vårt nätverk har funnits sedan 2007 och föddes ur en ambition om en träffpunkt för kvinnliga företagare. Joanna Armstrong och Lene Meldgaard var initiativtagare och ville skapa ett forum där vi öppet kunde prata om det som kanske inte alltid fungerade så bra i livspusslet.

Vi ville inte ha skrytmöten, utan konstruktiva problemlösarträffar.


Namnet Selma har vi förstås lånat från en stor inspiratör för kvinnor världen över - Selma Lagerlöf.

Att vara medlem i Selma

Våra medlemmar driver företag inom många olika branscher. Alla branscher och företagsformer är välkomna och du kan vara medlem antingen om du driver företag på Mälaröarna eller är bosatt här. Gemensamt för våra medlemmar är att vi antingen är egenföretagare eller aktiva i ledningen inom aktuellt företag.

Vi tror på kraften i att vara del av ett bra nätverk. Ibland behöver också egenföretagaren kollegor, lyfta blicken och vara del i ett större sammanhang.

I Selma samarbetar vi, även om vi är konkurrenter. Vi väljer att se varandra som kollegor, det blir ju så mycket roligare då! Tillsammans har vi stor erfarenhet av många tänkbara utmaningar som man kan ställas inför som företagare och i nätverket finns alltid någon att fråga, eller ta rygg på. Att söka samarbeten med eller referenser ifrån.

Som medlem profileras du och ditt företag under våra medlemssidor. Vill du bli medlem i Selma Nätverk du också? Eller rekommendera någon du tycker borde gå med? Vi slår gärna ihop fler kloka hjärnor!

Styrelsen i Selma Nätverk

Vid nätverkets årsmöte som äger rum under mars månad utses vår styrelse för nästkommande period. Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden och arbetar med planering och bokning av möten och aktiviteter, kommunikation till medlemmar och ekonomi.

Kontakta oss i styrelsen om du vill föreläsa för våra medlemmar, presentera ditt företag som medlem, eller har förslag på aktiviteter som du tror vi skulle uppskatta.

Vår aktuella styrelse består av våra medlemmar:
Emma-Karin Pihlstrand (ordförande), Nonny Davidsson (sekreterare), Maria Borgström (kassör), Marie Adolfsson (medlemmar och möten), Lo Varg (fotograf/hemsida/rep. näringslivsrådet), Marie Boltjes (kommunikation) och Veronica Gyllenram (kommunikation).