Integritetspolicy

Din integritet är självklar för oss, vi hanterar alltid data om dig på ett pålitligt och lagligt sätt. Genom vår hemsida kan du ansöka om medlemskap. På hemsidan får vi, Selma nätverk, information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering.

Genom din registrering samtycker du till att Selma nätverk lagrar och använder de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras
och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som medlem. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte.

Det innebär att Selma nätverk kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att
kontakta dig via mejl med nyhetsbrev. Du kan när som helst skriftligen meddela oss att du vill bli borttagen från kontaktlistan för nyhetsbrev eller branch- och medlemslistan på hemsidan.