Organisation, Ledarskap & Coaching


Johanna Osberg 

Aponi Coaching 

Jag är success och mindset-coach och konsult åt Proctor Gallagher Institute. Jag hjälper människor att uppnå sina drömmar, hitta sin inre kraft och fulla potential, och leva sitt liv på det sätt som passar dem. If you can see it in your mind, you can hold it in your hand. So, tell me what you really want and I will show you how to get it! .


Maria Lind 

AXALTIOR 

Vi jobbar med individ-, grupp och ledarutveckling. Vi utgår från metoder och verktyg som utöver ökad självkännedom leder till tydligare kommunikation, ökad produktivitet och engagemang i yrkeslivet!​

Vi tror på ett empatiskt och modigt ledarskap där du får lära känna vad som motiverar dig, hur du fungerar under stress och vilka behov du har för att vara där du och ditt team är som bäst!​


Monika Keiller 

Hampasänket 

Allt Hampsänket gör handlar om att utveckla försäljning, människor och mänskliga relationer. Arbetsglädje på riktigt och tydliga mätbara mål skapar grunden för god lönsamhet i företag och organisationer. Hampsänket, din förankring. .


Anett Hansen 

Livets perioder 

Det är min övertygelse att vi måste planera och göra aktiva val för att skapa trygghet inför framtiden.
Jag vet att det finns möjligheter och det förmedlar jag. Föreläsning, rådgivning. .

Karin Sharma 

Sense Hill 

Sense Hill är en lugn plats att komma till för samtalsstöd. Här står kommunikation och förståelse för det som skapar värde i livet i centrum. På Sense Hill stimuleras du till reflektioner för egna insikter och vidgade perspektiv: it makes sense! Jag erbjuder också konsulttjänster inom interkulturell kommunikation där jag har bred förståelse och erfarenhet. .

Susanna Kihl 

Vattenbussen 

En partipolitiskt obunden organisation som arbetar för att förverkliga kollektivtrafik på vatten med miljösmarta, snabba och bekväma passagerarfartyg i urbana områden. Genom att låta vattenvägarna ingå i kollektivtrafiksystemen finns möjlighet att öka transportnätets kapacitet och locka fler att åka kollektivt. Vattenbussen vill bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att skapa samverkan och en kunskapshöjande, kreativ arena för nya typer av lösningar för hållbara attraktiva städer. .

Terese Höög Wall 

Walls Konsultbyrå 

Konsultföretag som arbetar med inom samhällsbyggnad med uppdragsledning, främst komplexa infrastrukturprojekt. Företaget jobbar just nu med projektledning för bytespunkt Slussen och med Forum för transportinnovation på Vinnova.

Jennie Hübsch 

YourGrowth 

Dina insikter – din utveckling. Ge dig själv insikter, motivation och tilltro som utvecklar dig och ditt självledarskap. Coachingsamtal för ledare och privatpersoner. Coachingsamtal är ett tidseffektivt verktyg för att nå utveckling och tillväxt. Med mig som din samtalscoach kommer du hitta ett sätt att ta dig från punkt A till punkt B. Du kommer att hitta din motivation och dina verktyg för att komma framåt. .