HR & Rekrytering

Arbetsplats Mälaröarna 

En mötesplats för arbetssökande och arbetsgivare på Mälaröarna. Arbetsplats Mälaröarna är en plattform för sysselsättning lokalt på Mälaröarna. Här kan arbetsgivare och arbetssökande mötas, så väl digitalt som personligt. Genom vårt mentorskapsprogram vill vi öppna upp möjligheten för vägar in på arbetsmarknaden eller för att växa i sin yrkesroll. Vi är en mötesplats för ökad sysselsättning helt enkelt! .