Fastigheter, Anläggning & Transport

Linda Kempe

Alby Gård 

Driver en hästgård på Ekerö sen flera år, sköter om fastigheten, trädgård och ekonomi. .

Terese Höög Wall 

Walls Konsultbyrå 

Konsultföretag som arbetar med inom samhällsbyggnad med uppdragsledning, främst komplexa infrastrukturprojekt. Företaget jobbar just nu med projektledning för bytespunkt Slussen och med Forum för transportinnovation på Vinnova.

Susanna Kihl 

Vattenbussen 

En partipolitiskt obunden organisation som arbetar för att förverkliga kollektivtrafik på vatten med miljösmarta, snabba och bekväma passagerarfartyg i urbana områden. Genom att låta vattenvägarna ingå i kollektivtrafiksystemen finns möjlighet att öka transportnätets kapacitet och locka fler att åka kollektivt. Vattenbussen vill bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att skapa samverkan och en kunskapshöjande, kreativ arena för nya typer av lösningar för hållbara attraktiva städer. .