Aktiviteter & studiebesök

Middag, mindfulness, föreläsning och workshops på Lilla Sörgården augusti 2016.

Studiebesök Menhammar stuteri 2016.

10-års jubileum hos Lin Lin Design på Munsö 2017.

Sommaravslutning på Rastaholm 2017.

Studiebesök på Äppelfabriken.